August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81

คณะผู้บริหาร นิเทศโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply