May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาท ภายในโรงพยาบาล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply