22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อลดอัตรการเกิดโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply