June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นำคณะผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม) เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมการสานเส้นพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะของใช้ในครัวเรือน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply