26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา11.00 น. ณ. บริเวณสำนักงานบำรุงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply