17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply