17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2

คณะผู้บริหารนิเทศติดตาม เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา โครงการ Fix It จิตอาสา ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก (ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี 2564) วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply