May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a

คณะบริหารและครู เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ แหล่งเรียนรู้ร้านสะดวกซื้ออินทร์บุรี แหล่งเรียนรู้ผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ แหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟเช็คอินคอฟฟี่ และแหล่งเรียนรู้ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply