November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5

คณะจากสาธารณสุขตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (วิชาผลิตภัณฑ์จากโลหะ) ต้นแบบบ้านขนาดเล็กราคาถูกสำหรับกักตัว กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (Covid19) ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply