26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับจอ LED พร้อมชุุดควบคุม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply