May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4

ขอบคุณคณะกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยและเป็นไปได้ด้วยดี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply