22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7

ขอคำปรึกษา ขั้นตอนการควบคุมโรคระบาด Covid 19 และมาตรการต่างๆ ในการขนย้ายนักเรียนนักศึกษาฝึกงานจากต่างจังหวัด กลับเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี กับสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply