November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87

ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ติดต่อประสานงานกับ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ติดต่อประสานงานเรื่องการส่งวัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#ระดมทรัพยากร

Leave a Reply