26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87

ขอขอบคุณแขวงทางหลวงสิงห์บุรี สนับสนุน วัสดุ milling ให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าเเผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply