June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ที่ส่งชุดปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับทางวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply