August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ในอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply