May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88

ขอขอบคุณนางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปูน มาอวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 ในวันที่12 มกราคม2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร พร้อมถ่ายรูปที่ระลึก จุดเช็คอิน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply