26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%89

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 จับฉลากของขวัญปีใหม่พร้อมอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู เจ้าหน้าที่และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply