June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พร้อมให้โอวาทกับครูบุคลากรเจ้าหน้าที่เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply