August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 (แนะแนวศึกศาต่อสายอาชีวศึกษา) วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 3 เจ้าพระยา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ อศจ.สห.

Leave a Reply