24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ผ่าน Facebook Live เพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์

Leave a Reply