November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการโดยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

Leave a Reply