June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88-%e0%b9%80

กิจกรรมทำเปเปอร์มาเช่ เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์บุรี ศิลปะบนรอยยิ้มของนักเรียนนักศึกษา วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น บริเวณร้านเช็คอินคอฟฟี่ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply