May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80

การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกครูและเจ้าหน้าที่ สอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชุม 1ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply