22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Lesson Plan & Learning Innovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน แบบผสมผสานกลุ่มเล็กและการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply