22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย รับสมัคร 18 25 ตุลาคม 2564

Leave a Reply