November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แบบฐานการเรียนรู้ 6 สาขาวิชา เพื่อแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

Leave a Reply