May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99

การประชุมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ “กีฬากาบัดดี้” การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 สิงห์บุรี วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น . ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply