26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับอุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply