June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับเขต ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply