17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิยกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสื่อเนตรนารี วิสามัญ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม1ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านระบบ google meet

Leave a Reply