24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ชั้นสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชุน ไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี. จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply