August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

การประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เรื่องการดำเนินงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพ รูปแบบออนไลน์ และการปรับปรุงเว็บไซต์ ในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านทางระบบออนไลน์

Leave a Reply