May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานทะเบียน เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply