May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 20 ปี วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันธุ์เรืองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply