June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2

การประชุมชี้เเจง โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 09.09 น. ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply