16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนและแนะนำวิธีใช้แอปพลิเคชั่น ‘พาน้องกลับมาเรียน’ เพื่อติดตามและค้นหานักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ตึกคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้องคอม ๕ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินงานโดยงานครูที่ปรึกษา

Leave a Reply