16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอิยทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ ผ่านระบบ google meet

Leave a Reply