June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการแผนกวิชาช่างยนต์ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 พร้อมให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษาให้ข้อคิดการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้กับการใช้เวลาในสถานประกอบการอย่างคุ้มค่า พร้อมนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีให้คำเนะนำกับนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอหัวข้อการนำเสนอ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply