16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระนอน ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการรถยนต์รับและส่งนักเรียนจากวัด และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับสามเณร วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น ณ วัดพระนอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply