June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2101 ครูธนญชัย บุญเพิ่ม แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-site วิชางานเครื่องยนต์เล็ก...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย วันที่ 8 มิถุนายน 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวันชัย พุ่มพฤกษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน On-Sit วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ครูฤทธิพันธ์ เบ้าบุญ แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และนายวันชัย พุ่มพฤกษ์ หัวหน้าแ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย วันที่ 7 มิถุนายน 2566

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more