October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงานพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษาเรื่องความสำคัญของการฝึกงานในสถานประกอบสถานและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply