October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง) วันวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทาวาราวดี จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply