December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%9c%e0%b8%b9

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) พ้รอมด้วยนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Leave a Reply