October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของภาครัฐ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของภาครัฐ สังกัด สำนักงานค...

read more