October 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการพัฒ...

read more