October 5, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
การอบรมต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ตามโครงการ Fix it center ภารกิจ 2 และ ภารกิจ 3 เตาเผาถ่านมลพิษตำ

การอบรมต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ตามโครงการ Fix it center ภารกิจ 2 และ ภารกิจ 3 เตาเผาถ่านมลพิษตำ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เว...

read more
พิธีเปิดโครงการ Fix it center ภารกิจ 2 และ ภารกิจ 3 เตาเผาถ่านมลพิษตำ

พิธีเปิดโครงการ Fix it center ภารกิจ 2 และ ภารกิจ 3 เตาเผาถ่านมลพิษตำ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9:00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้ว...

read more
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ ครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วย นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ...

read more