December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจาก นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจาก นักเรียนและบุค...

read more
มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษาโครงงานฯ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่ปรึกษา...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more