December 7, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายว...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสาย

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคุณครูเวรประจำวัน ดำเ...

read more
การประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประ...

read more