May 19, 2024
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เรื่อง กำหนดรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา สำหรับ โควตา และรอบปกติ (รอบที่ 1)

เรื่อง กำหนดรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาสำหรับ โควตา และรอบปกติ (รอบที่ 1) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการ...

read more
นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช เจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันระลึกพร...

read more
รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 3 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 3 วันอังคาร...

read more